Edasil kleimineralen

Werking Edasil kleimineralen

Edasil kleimineralen behoren tot de kleinste deeltjes die in de bodem voorkomen. Het bijzondere
aan deze Edasil kleimineralen is de combinatie van hun vorm en samenstelling. Zij bestaan
uit vele dunne plaatjes. Het voordeel hiervan is dat zij een zeer groot oppervlak per gewichtseenheid
hebben. Dit kan voor het Bentoniet-kleimineraal oplopen tot 800 m2/gram, ter vergelijking
het meest in Nederland voorkomende kleimineraal (Illiet) heeft maximaal 150 m2/gram
oppervlakte. Daarnaast zijn de Edasil kleimineralen ten gevolge van hun chemische samenstelling
elektrisch geladen. Deze lading wordt in de bodem altijd geneutraliseerd door ionen. Dit
betekent dus dat Edasil kleimineralen een groot ionenbindend vermogen hebben. Vanwege
deze eigenschappen kunnen Edasil kleimineralen een belangrijke rol in de bodemvruchtbaarheid
vervullen.
De Edasil kleimineralen worden gewonnen in zuid-Duitsland. De korrelgrootte ligt voornamelijk
tussen 2.0 - 5.0 mm.

Adsorptie

Het grote adsorptie(bindend) vermogen van de kleimineralen heeft een belangrijke functie. De kleimineralen zorgen ervoor dat vele ionen (K, Ca, Mg, Na, Nh2,) en spoorelementen worden gebonden en pas weer vrijkomen als de concentratie in de bodem van één van deze elementen afneemt. Zo zorgen kleimineralen voor een constante toevoer van allerlei voedingsstoffen. Nitraten worden niet direct door kleimineralen gebonden maar door de verbeterde structuur van de bodem is er minder kans dat nitraat uit kan spoelen.

Complexen

Kleimineralen kunnen met Aluminium-ionen(Al) het Klei-Al complex en met organische stoffen het Klei-Humus complex vormen. Deze complexen bestaan uit vele kleideeltjes Al-ionen/humusmolekulen en zelfs kleine zandkorrels. Micro-organismen spelen hierbij een grote rol. Beide complexen hebben grote betekenis voor de bodemvruchtbaarheid. Door hun vorm vergroten zij de stabiele structuur van de bodem welke essentieel is voor optimalisatie van de vocht-, lucht- en warmte- huishouding in de bodem, welke weer de fysische, chemische en biologische processen in de bodem beïnvloeden. De beide complexen spelen daarnaast ook nog een rol bij de pH-buffering en de regulering van de concentratie fosfaat, sulfaat en spoorelementen.

Micro-organismen

Micro-organismen spelen een belangrijke rol bij de bodemvruchtbaarheid. Zij spelen een rol bij bijna alle processen in de bodem bijv. de mineralisatie, de humusvorming, enz. De kleimineralen en de complexen die worden gevormd zijn een ideale leefomgeving voor de micro-organismen waardoor deze dus beter kunnen functioneren. De kleimineralen en de complexen bieden de micro-organismen:

  • een groot oppervlak om aan te hechten.
  • een stabiele voorziening van water waardoor droge periodes overleefd kunnen worden.
  • via de kleine poriën een bescherming tegen grotere organismen die van bacteriën leven (protozoa).
  • Dosering

    Verdeel 1 x per jaar 200 - 1000 kg Edasil kleimineralen per hectare. De dosering is afhankelijk van de bodemgesteldheid. Voor verbetering van zandgronden kan tot 1000 kg per hectare opgebracht worden.

    Bestellen

    Klik hier om Edasil kleimineralen te bestellen in onze webshop